Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Daně 2011

26.04.2011 23:33

 

Co se mění u daní v roce 2011

Změna zákona o daních z příjmů

Od nového roku je zavedena tzn. povodňová daň v podobě slevy na dani na poplatníka, která se snižuje o 1200 Kč ročně, a to pouze pro zdaňovací období roku 2011. Novela zákon o daních z příjmů rovněž zavádí zdanění důchodů podnikajících nebo pracujících důchodců, které přesáhnou hranici 840 korun ročně. Změny se dotkly i příjmů z pronájmu. Příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku se nově považují vždy za příjmy podle § 7, ovšem s možností paušálních výdajů v 30% výši. Čtěte více: Nižší slevy na dani pocítí "jen" OSVČ s ročním ziskem nad 157 600 Kč

Povodňová daň

V souvislosti s povodňovými škodami se navrhuje (pouze pro zdaňovací období roku 2011) snížit částku základní slevy na dani na poplatníka o 1200 Kč za rok, tj. z roční částky 24 840 Kč na 23 640 Kč. Původně plánované snížení daňového zvýhodnění na vyživované dítě novela daně z příjmů neobsahuje.

Nový daňový řád

Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který se dotkne všech poplatníků daní. Mezi hlavní přednosti novely odborníci řadí jasnější a jednotnější vymezení pojmů, větší podporu elektronizace daňové správy a vůbec celkové posílení právní jistoty v daňové oblasti. Návrh pozměňuje i některé pravomoci ministra financí a jemu podřízených pracovníků. Nový daňový řád mimo jiné definuje daň širším způsobem než doposud. Čtěte více: S novým rokem přicházejí změny také v placení daní

Změny u dani z nemovitostí

Změny v roce 2011 se dotkly také zákona o dani z nemovitostí. Hlavní novinkou je možnost podat daňové přiznání pouze na svůj spoluvlastnický podíl, a to i u staveb. Do konce roku 2010 existovala tato alternativa pouze u daně pozemků. Nově též mohou spoluvlastníci nemovitosti zvolit společného zmocněnce, který nemusí stavbu či pozemek sám spoluvlastnit a který podá daňové přiznání za celou nemovitost svým jménem. Čtěte více: Co se změnilo v roce 2011 u daně z nemovitostí?

Změny u zúčtování daně

Novinky, které se dotknou zúčtování daně, přichází v souvislosti s novým daňovým řádem. Zavádí se pojem „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“. Přestože zde již není slovní spojení „funkčních požitků“, jde v podstatě o totéž. Mění se ale lhůty pro vyúčtování. Podle nového ustanovení zákona se řádné vyúčtování předkládá v papírové podobě nebo elektronické podobě. V prvním případě nejpozději do konce února, ve druhém do 20. března 2011. Čtěte také: Jak se mění podmínky doručování písemností v novém daňovém řádu?

Změny ve zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení

Kromě obligátního zvýšení minimálních záloh, které budou nově činit u sociálního pojištění místo 1731 korun 1807 korun (u zdravotního pojištění se zvýšily z 1601 korun na 1670 korun), se největších změn dočkalo v příštím roce nemocenské pojištění. Zvyšují se redukční hranice denního vyměřovacího základu, prodlužuje neposkytování nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ ze 14 na 22 dnů. Zvedla se i sazba pojištění ze 1,4 na 2,3 % a s tím samozřejmě i minimální výše měsíční částky pojištění. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011.

Změny u příjmů z pronájmu

Dojde k upřesnění příjmů z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku, které se nově považují vždy za příjmy z podnikání. Pro tento případ je doplněna v § 7 výše paušálních výdajů, a to 30 procent. Čtěte také: Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009

Výdaje paušálem se nemění

Podnikatele bude jistě zajímat, zda a jak se změní jejich daňová povinnost. V roce 2011 zůstává nadále sazba daně ve výši 15 %. Nemění se ani výdajové paušály. Jejich výši ve srovnání s předchozími obdobími ukazuje následující tabulka. Jestliže má podnikatel více druhů příjmů, musí pro různé druhy příjmů, uplatnit i různé procento výdajů. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů se nesmí sčítat a ani nejde na některé uplatnit výdaje skutečné a na jiné paušální. Kombinace je povolena jen u příjmů z pronájmu podle § 9. V paušálu jsou obsaženy veškeré výdaje podnikatele, včetně mezd, odpisů majetku, sociálního a zdravotního pojištění.

Srovnání výdajových paušálů v letech 2009 - 2011
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010 Výdajový paušál rok 2011
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 80% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 60% 40% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 60% 40% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 60% 40% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 60% 40% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 60% 40% 40%

Výdajový paušál na auto

Výdajový paušál na jedno auto není možné využít spoluvlastníky (např. manželi) v jednom období dvakrát. Nově je specifikován pojem „přenechání vozidla k užívání jiné osobě“. Tím není uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Čtěte více: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Konec platby složenkou

S koncem roku 2010 skončila i možnost platit daně daňovou složenkou. Tato forma placení daní je mezi poplatníky velmi oblíbená. Občané i firmy mohou provádět platby prostřednictvím pošty i nadále. K platbě přitom místo daňové složenky použijí univerzální složenku typu A. Platby běžnými složenkami na poště podléhají poštovním poplatkům.

Od ledna 2011 se daňové zálohy a doplatky daní platí:

  1. Na pokladně finančního úřadu
  2. Poštovní poukázkou typu „A“
  3. Bankovním příkazem
  4. Internetovým bankovnictvím