Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Anketa

Jak se Vám líbí moje stránky?

 

Informace o mně

Pracuji jako daňový poradce zapsaný od listopadu 1994 do seznamu vedeného Komorou daňových poradců České republiky.

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.  

Poskytuji poradenství v oblasti daní z pířjmů právnických i fyzických osob, daně z přidané hodnoty, silniční daně, majetkových daní i tzv. trojdaně.  Mým oblíbeným tématem je však správa daní upravovaná daňovým řádem.

 V poslední době se specializuji na problémy poplatníků související s daňovými  kontrolami finančních úřadů.   Zastupuji nejen klienty, kterým vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci v naší kanceláři,  ale i ty, kteří se na mě obrátí již v průběhu daňové kontroly. Za více jak dvacet let praxe mám - věřte - bohaté zkušenosti.

V rámci rozšiřování kvalifikace a profesních znalostí jsem v červnu roku 2009 úspěšně složila zkoušky insolvenčních správců dle nového zákona  č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání.  Ministerstvem spravedlnosti ČR mi bylo vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce v září roku 2009.  Jsem členem Asociace insolvenčních správců ČR. Podívejte se na www.insolvence-fiantova.cz.

Společnost s ručením omezeným Ing. Alena Fiantová, s. r.o . se specializuje na vedení účetnictví či daňové evidence. Pochopitelně řešíme pro klienty celou řadu s tím spojených záležitostí.

V týmu několika kolegyň se zabýváme  účetnictvím, daňovou evidencí, účetním a ekonomickým poradenstvím, zpracováním mezd včetně statistických výkazů.   Naší vizí je poskytnout klientům komplexní služby od založení a vzniku společnosti po celou dobu jejich podnikatelské činnosti s ohledem na nejrůznější povinnosti vůči státu, které je mohou potkat.

Při své práci běžně pracujeme s aktuálním zněním daňových zákonů včetně zákona o účetnictví. Naši klienti jsou pravidelně informováni o finančním stavu své firmy. Ke konci zdaňovacího období provádíme v úzké spolupráci s klientem jeho daňovou optimalizaci. Samozřejmostí je spolupráce s právníkem, auditorem či kolegou daňovým poradcem.

Snažíme se poskytovat  veškerý komplexní "kancelářský" servis tak, aby klienti mohli v klidu podnikat a všechny s tím související povinnosti měli v pořádku. Zastupujeme je i při jednání na úřadech, při kontrolách apod.

Těsíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. Alena Fiantová, LL. M. a kolektiv

Ing. Alena Fiantová, LL. M. je řádným členem Asociace insolvenčních správců.

Asociace insolvenčních správců

 

Ing. Alena Fiantová je řádným členm Komory daňových poradců České republiky.

Komora daňových poradců ČR