Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Do kdy může přijít daňová kontrola?

29.12.2009 20:18

V praxi teorie 3+0 znamená, že například v případě daně z příjmů osob za zdaňovacího období kalendářního roku 2007 může správce daně vyměřit nebo dodatečně doměřit daň do konce roku 2010 (podle původního výkladu MF ČR to bylo do konce roku 2011). Pokud správce daně však učiní úkon směřující k vyměření daně nebo dodatečnému vyměření daně za rok 2007 do konce roku 2010 a do konce roku 2010 o tomto úkonu daňový subjekt také zpraví, lhůta pro vyměření daně z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2007 se prodlouží do konce roku 2013.

Stačí tak "přežít" v klidu rok 2010 a rok 2007 si můžete v klidu uložit někam hluboko do archivu. Ale nevyhazovat....