Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Pohledávka za společností HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., CZ29456291

14.05.2019 20:47


Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku nacházející se v majetkové podstatě dlužníka Stavby Krejčí s. r. o., CZ29456291,řízení vedeno KS Brno pod sp. zn. KSBR 27 INS 27568 / 2016. Jedná se o zádržné ve výši 107.471,10 Kč. Jedná se o druhou část zádržného, která dosud nebyla vyplacena dle ust. 7.1 SOD ze dne 6. 5. 2016 uzavřené mezi objednatelem HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., IČ 451 95 706, a zhotovitelem Stavby Krejčí s. r. o., IČ 294 56 291, číslo smlouvy objednatele: 16005/SUB/02, číslo smlouvy zhotovitele: 03/2016, název stavby "Regenerace sídliště Šárka v Prostějově". Smlouva o dílo je k dispozici. Podle této smlouvy je zádržné splatné až po 121 měsících od r. 2017. Nabídněte cenu, děkuji