Vyhledávání


Kontakt

Ing. Alena Fiantová, LL. M.
třída Tomáše Bati 332, Otrokovice

mobil 602 716 707

E-mail: alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz

Zvýšení životního minima v roce 2012

03.01.2012 22:30

Jak se zvyšuje životní minimum?


Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Od 1. 1. 2007 se životní minimum nezvyšovalo, až teprve od ledna 2012 dojde ke zvýšení. Především z důvodu zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 %. Žije-li v domácnosti více osob, sčítají se pro účely zjištění výše životního minima příjmy všech členů domácností. Občané nedosahující životní minimum dostávají sociální dávky. V Česku však životní minimum neřeší výdaje spojené s bydlením, které jsou řešeny prostřednictvím příspěvku na bydlení a doplatkem na bydlení.

Tabulka: Porovnání životního minima v roce 2011 a 2012

 

Text Částka 2011  Částka 2012
Na jednotlivce  3 126 Kč  3 410 Kč
Na první dospělou osobu v domácnosti  2 880 Kč 3 140 Kč
Na druhou a další dospělou osobu v domácnosti  2 600 Kč 2 830 Kč
Na nezaopatřené dítě do 6 let  1 600 Kč  1 740 Kč
Na nezaopatřené dítě od 6 do 15 let  1 960 Kč  2 140 Kč
Na nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let  2 250 Kč  2 450 Kč